Personvernerklæring

Denne personvernerklæringen forteller hvordan apotekopera.no samler inn og behandler personopplysninger.

1 Personopplysninger

1.1 Personopplysninger vanlig handel

For å gjennomføre et kjøp på apotekopera.no trenger vi navn, adresse, mobilnummer og e-post.

Dette er nødvendig for å kunne sende din bestilling til riktig leveringsadresse, holde deg oppdatert med ordrebevegelsene samt kontakte deg dersom det skulle være behov i henhold til dine ordre.

Vi er pålagt å oppbevare ordreinformasjon i forbindelse med regnskapsføring, avgiftshåndtering og eventuell garanti-/returhåndtering. Denne historikken slettes etter ti år. Vi oppbevarer også IP-adressen som er benyttet ved bestilling av sikkerhetshensyn.

For forskjellige formål kan vi trenge andre personopplysninger. Hvilke personopplysninger og formålet med disse er beskrevet her i personvernserklæringen.

1.2 Dine rettigheter

Du har rett til innsyn i dine personopplysninger som apotekopera.no har registrert i samsvar med gjeldende lovgivning. Du kan til enhver tid be om å motta disse opplysningene uten vederlag i tråd med lovgivningen.

Opplysninger skal utleveres/overføres på en sikker måte. Dersom den registrerte inngir anmodningen elektronisk, og med mindre den registrerte anmoder om noe annet, skal informasjonen gis i en vanlig elektronisk form.

Du kan be om å få ta med deg personopplysningene vi har registrert på din kundekonto til en annen leverandør i et vanlig brukt filformat. Dersom det er teknisk mulig kan vi sende disse opplysningene direkte til ny virksomhet. Hvis ikke vil vi sende opplysningene til deg via e-post.

Du kan også, når som helst, be oss slette eller rette dine personopplysninger forutsatt at vi ikke er forpliktet til å oppbevare disse i henhold til gjeldende lovgivning eller andre forpliktelser vi har.

Du kan når som helst trekke tilbake samtykke du har gitt oss. Samtykkene finner du på “Min side”.

Du har rett til å klage til Datatilsynet dersom du opplever at dine personopplysninger ikke blir behandlet i henhold til denne erklæringen.

1.3 Arkivering av personopplysninger

Regnskapsloven pålegger oss å lagre transaksjonsdata i 5 år. For å kunne ivareta kunders rettigheter i forbindelse med garanti og reklamasjon i henhold til forbrukerkjøpsloven, kjøpsloven og apotekopera.no sine salgsbetingelser, lagrer vi kjøpshistorikk i 10 år.

Alle apotek lagrer opplysning om resepter som er ekspedert i inntil 5 år avhengig av type resept i henhold til Apotekloven. Informasjonen benyttes til sending av pseudonymisert statistikk til Folkehelseinstituttet i henhold til Reseptregisterforskriften. I tillegg er apoteket pliktig å utlevere opplysninger om rekvirenters forskrivning til Helsetilsynet ved forespørsel.
Ved bestilling av reseptvarer som refunderes av Helfo er apoteket pålagt gjennom “Avtale om direkte oppgjør for helseaktører” (hjemlet i Folketrygdloven kapittel 5) å overlevere reseptopplysninger slik at apotekets utlegg kan bli refundert. Med reseptopplysninger menes alle opplysninger på resepten slik som fødselsnummer, rekvirent, varenavn, og dosering mv.

1.4 Sikring av personopplysninger

apotekopera.no har gode rutiner og omfattende tiltak for å sikre at uvedkommende ikke får tilgang til dine personopplysninger og at behandlingen av data skjer i samsvar med kravene i gjeldende lovgivning. Eksempler på slike tiltak er risikovurderinger, implementering av organisatoriske og fysiske tiltak, tilgangsstyring og arkiveringsrutiner, samt rutiner for håndtering av data og oppfølging av forespørsler vedrørende retten til innsyn, retting, sletting og dataportabilitet.

Du kan være trygg på at apotekopera.no lagrer dine personopplysninger på en sikker måte.

2 Utlevering av varer

Vi samarbeider med PostNord for transport av ordre. Vi utleverer personopplysninger som er nødvendig for at de skal kunne levere varene til deg. Informasjonen som deles med transportør er navn, adresse, telefonnummer og ønsket utleveringssted. Opplysningene slettes etter 12 måneder.